Matěj Kupka

Kontakt:

Osobní rekordy: 

statická apnoe (STA):

dynamická apnoe bez ploutví (DNF):

dynamická apnoe s ploutvema (DYN): 100m

konstantní váha (CWT): -m

  Plánované akce:

Egypt 2013

Apnea Weekend 2013